Hyppää sisältöön

Mun Juttu – harrastus- ja kerhotoiminta koulussa

Mun Juttu on yhteisnimitys Salon peruskouluissa tapahtuvalle harrastus- ja kerhotoiminnalle. Toiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja kannustaa lapsia ja nuoria löytämään Mun Juttu, eli mieluinen harrastus. Harrastus- ja kerhotoiminnan avulla lisätään osallisuutta, yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta sekä tietojen ja taitojen oppimista. Toiminnan kautta tuodaan harrastus- ja kerhotoiminnat lapsille ja nuorille helposti saavutettaviksi, tukien kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja helpottaen nuorten sekä heidän perheidensä arkea. Lukuvuonna 2024–2025 Salossa on toiminnassa noin 150 eri harrastus- ja kerhoryhmää.

Erillisistä ryhmistä ja kerhoista tiedotetaan koulukohtaisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Toiminta tapahtuu pääosin koulutiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä, ennen tai jälkeen koulupäivän. Lapsia ja nuoria kuullaan laajasti harrastus- ja kerhosisältöjä suunniteltaessa, ja sisältö määräytyy toiveiden, tarpeiden ja mahdollisuuksien yhteen liittämisen kautta.

Ohjaajina ryhmissä toimivat täysi-ikäiset ammattilaiset, sisältäen esimerkiksi koulun henkilökuntaa, lajivalmentajia, taiteilijoita ja nuoriso-ohjaajia. Harrastusryhmät ja kerhot ovat oppilaille maksuttomia ja osallistuminen vapaaehtoista. Mun Juttu-toimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa ympäri Saloa. Harrastusryhmiä tai kerhoja ei järjestetä koulun loma-aikoina.

Harrastamisen Suomen malli

Koulun kerhotoiminta