Hyppää sisältöön

Omin jaloin -toiminta

Ehkäisevä lastensuojelun menetelmä yläkoululaisille

Omin jaloin – toiminnan tavoitteet

  • Lisätä toimintaan osallistuvien nuorten tietoisuutta omista voimavaroistaan ja mahdollisista riskitekijöistä
  • Ohjata nuorta ymmärtämään omien valintojen vaikutuksista nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen
  • Varhainen puuttuminen ja tuki nuorelle sekä hänen perheelleen

Omin jaloin – toiminta

  • Kuuden tapaamiskerran aikana kartoitetaan nuoren ajatuksia ja toiveita hänen omasta tulevaisuudesta sekä tämän hetkisestä elämästään yhdeksän eri elämän osa-alueen avulla (perhe, kaverit, terveys- ja hyvinvointi, päihteiden käyttö, rikkeet ja rikokset, koulu, seurustelu, raha, harrastukset ja vapaa-aika)

– nuoren elämän voimavarat (suojaavat tekijät)
– kehittämistarpeet (riskit)
– viimeisellä tapaamiskerralla nuoren vanhemmat mukana
– yhteenveto, joka toimitetaan sovittaessa lähettäneelle taholle

Omin jaloin -toimintaan ohjaudutaan ottamalla yhteyttä toimintaa toteuttavaan erityisnuorisotyöntekijään tai tekemällä Omin jaloin -lähete erityisnuorisotyöhön.

Omin jaloin -toiminta on nuorelle sekä perheelle aina vapaaehtoista!

Omin jaloin esite / lähete (PDF) (276,42 Kt)