Hyppää sisältöön

Omin jaloin -toiminta

13-17-vuotiaille (yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille)

Omin jaloin – menetelmän tavoitteet

  • Lisätä toimintaan osallistuvien nuorten tietoisuutta omista voimavaroistaan ja mahdollisista riskitekijöistä
  • Ohjata nuorta ymmärtämään omien valintojen vaikutuksista nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen
  • Varhainen puuttuminen ja tuki nuorelle sekä hänen perheelleen

Omin jaloin – menetelmä

  • Kuuden tapaamiskerran aikana kartoitetaan nuoren ajatuksia ja toiveita hänen omasta tulevaisuudesta sekä tämän hetkisestä elämästään yhdeksän eri elämän osa-alueen avulla (perhe, kaverit, terveys- ja hyvinvointi, päihteiden käyttö, rikkeet ja rikokset, koulu, seurustelu, raha, harrastukset ja vapaa-aika)

– nuoren elämän voimavaroja (suojaavia tekijöitä)
– kehittämistarpeita (riskit)
– viimeisellä tapaamiskerralla nuoren vanhemmat mukana
– yhteenveto, joka toimitetaan sovittaessa lähettäneelle taholle

Omin jaloin toimintaan ohjautuminen:
– yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
– nuorten vanhemmat / huoltajat
– nuorisopalvelut
– Sointu-tiimi

Omin jaloin -toiminta on nuorelle sekä perheelle aina vapaaehtoista!

Omin jaloin esite / lähete (PDF) (500,66 Kt)