Hyppää sisältöön

Yhteistyösopimukset

Yleisten kulttuuripalveluiden ja taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisillä yhteistyösopimuksilla hankittavat palvelut lisäävät mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa. Sopimusten avulla edistämme yhteisöllisyyttä, taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja samalla kaupungin elin- ja vetovoimaa.

Yhteistyötapahtumiin lukeutuvat muuan muassa Wiurilan kesä, Lasten Laulukaupunki, SaloJazz Festival, Pimeän peitto raottuu Perniössä, Humpparalli ja Salo Irish Festival. Lisäksi sopimuksilla toteutetaan ympärivuotista konserttitoimintaa, kylien taidetapahtumia,  opastettuja kulttuuriympäristöretkiä sekä kulttuurikasvatusta ja kulttuurihyvinvointia edistäviä projekteja.

Kokonaisuutta ohjaa Salon kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman lisäksi Varsinais-Suomen kulttuuristrategia ja laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019). Palvelusopimukset ovat määräaikaisia.