Hyppää sisältöön

Yhteistyösopimukset

Yleisten kulttuuripalveluiden ja taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisillä yhteistyösopimuksilla hankittavat palvelut lisäävät mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa. Sopimusten avulla edistämme yhteisöllisyyttä, taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja samalla kaupungin elin- ja vetovoimaa.

Yhteistyösopimuksilla osarahoitetaan muun muassa festivaaleja ja  ympärivuotista konserttitoimintaa, kylien taidetapahtumia,  opastettuja kulttuuriympäristöretkiä sekä lastenkulttuuria, kulttuurikasvatusta ja kulttuurihyvinvointia edistäviä projekteja.

Kokonaisuutta ohjaa Salon kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman lisäksi Varsinais-Suomen kulttuuristrategia ja laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019). Palvelusopimukset ovat määräaikaisia.