Hyppää sisältöön

Yhteistyösopimukset

Yleisten kulttuuripalveluiden ja taide- ja kulttuurialan toimijoiden välisillä yhteistyösopimuksilla hankittavat palvelut lisäävät mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa. Sopimusten avulla edistämme yhteisöllisyyttä, taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja samalla kaupungin elin- ja vetovoimaa.

Yhteistyösopimuksilla osarahoitetaan muun muassa festivaaleja ja ympärivuotista konserttitoimintaa, kylien taidetapahtumia,  opastettuja kulttuuriympäristöretkiä sekä lastenkulttuuria, kulttuurikasvatusta ja kulttuurihyvinvointia edistäviä projekteja.

Kokonaisuutta ohjaa Salon kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman lisäksi laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä (166/2019). Sopimukset ovat määräaikaisia.