Hyppää sisältöön

Kulttuurin tuki

Salon kaupunki tukee eri tavoin taide- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistyksille ja työryhmille myönnetään vuosittain avustuksia säännölliseen toimintaan ja kertaluontoisiin projekteihin. Yhteistyösopimuksilla ja kumppanuuksien kautta täydennetään palvelutarjontaa ja lisätään edellytyksiä ammattimaisen taiteellisen työn ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi kaupunki huomioi taiteen ja kulttuurin saralla menestyneitä palkinnoin ja tunnustuksin.

Kulttuuriavustukset

Salon kaupungin kulttuuriavustukset tulevat haettavaksi vuosittain maaliskuussa. Yleisavustus voidaan myöntää säännöllistä kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Kohdeavustukset on suunnattu yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa tuottaville työryhmille ja yhdistyksille. Päätökset avustuksista tekee vapaa-ajan lautakunta.

Kuva: Neljä vuodenaikaa -työryhmän Kukonkallio välkehtii -valotaidetapahtuma Kukonkallion hoivakodissa 2021. Kuvaaja: Andrea Vannucchi

Palvelukumppanuudet

Yleiset kulttuuripalvelut solmii määräaikaisia yhteistyösopimuksia taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kumppanuuksien avulla toteutetaan muun muassa ympärivuotista konserttitoimintaa, festivaaleja, näyttelyitä sekä kulttuurikasvatukseen ja kulttuurihyvinvointiin liittyviä hankkeita.

Salon kaupunki tekee myös markkinointiyhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa. Markkinointiyhteistyö on yhteistyömalli, jossa kaupunki saa vastineeksi panostukselleen positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä erilaisissa muodoissa.

Kuva: Jukka Lintola Tentet, Salo Jazz Festival 2021. Kuvaaja: Veli-Matti Henttonen

Kulttuurin palkitseminen

Salon kaupunki palkitsee vuosittain kulttuurin saralla menestyneitä. Kulttuuripalkinnot ovat kulttuuripalkinto, kulttuuritekopalkinto, nuori salolainen kulttuuritekijä sekä kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus.

Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kuulee paikallisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset kaupungin kehittämispalveluihin vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Kulttuurikumppanit valitsevat myös vuosittain Salon Sepän ja antavat tunnustuksen salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä.

Kuva: Vuoden 2022 Salon Seppä teatteritaiteen maisteri, valosuunnittelija Timo A. Aalto. Kuvaaja: Salon kulttuuripalvelut

Muut vinkit

Kaipaatko tiloja tai lisänäkyvyyttä tapahtumille tai toimintaan? Järjestäjille suunnatut vinkit antavat lisätietoja muun muassa yleisesti tapahtumatuotannosta, kaupungin vuokraamista tiloista sekä viestintä- ja markkinointikanavista.

Kuva: Kai Kuutamo ja Merkkarit 2022. Kuvaaja: Salon kulttuuripalvelut