Hyppää sisältöön

Kulttuurin tuki

Salon kaupunki tukee eri tavoin taide- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistyksille ja työryhmille myönnetään vuosittain avustuksia säännölliseen toimintaan ja kertaluontoisiin projekteihin. Eri yhteistyömuotojen kautta täydennetään sekä palvelutarjontaa että lisätään taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä. Lisäksi kaupunki huomioi taiteen ja kulttuurin saralla menestyneitä palkinnoin.

Kulttuuriavustukset

Salon kaupungin kulttuuriavustukset tulevat haettavaksi vuosittain maaliskuussa. Yleisavustus voidaan myöntää säännöllistä kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Kohdeavustukset on suunnattu yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa tuottaville työryhmille ja yhdistyksille. Päätökset avustuksista tekee vapaa-ajan lautakunta.

Neljä vuodenaikaa: Kukonkallio välkehtii -valotaidetapahtuma Kukonkallion hoivakodissa 2021. Kuva: Andrea Vannucchi

Yhteistyösopimukset

Yleiset kulttuuripalvelut solmii määräaikaisia yhteistyösopimuksia taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Ostopalveluina toteutetaan muun muassa ympärivuotista konserttitoimintaa, kylien monitaidetapahtumia, opastettuja retkiä, näyttelyitä sekä kulttuurikasvatukseen ja kulttuurihyvinvointiin liittyviä hankkeita.

Salon kaupunki tekee myös markkinointiyhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa. Markkinointiyhteistyö on yhteistyömalli, jossa kaupunki saa vastineeksi panostukselleen positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä erilaisissa muodoissa.

Jukka Lintola Tentet, Salo Jazz Festival 2021. Kuva Veli-Matti Henttonen

Kulttuurin palkitseminen

Salon kaupunki palkitsee vuosittain kulttuurin saralla menestyneitä. Kulttuuripalkinnot ovat kulttuuripalkinto, kulttuuritekopalkinto, nuori salolainen kulttuuritekijä sekä kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus. Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kuulee paikallisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset kaupungin kehittämispalveluihin vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Kulttuurikumppanit valitsevat myös vuosittain Salon Sepän ja antavat tunnustuksen salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä.

Vuoden 2021 Salon Seppä Tarja Hiltunen. Kuva: Suvi Aarnio

Muut vinkit

Kaipaatko tiloja tai lisänäkyvyyttä tapahtumille tai toimintaan? Järjestäjille suunnatut vinkit antavat lisätietoja muun muassa yleisesti tapahtumatuotannosta, kaupungin vuokraamista tiloista sekä viestintä- ja markkinointikanavista.