Hyppää sisältöön

Kulttuurin tuki

Kulttuurin tuki

 

Yleiset kulttuuripalvelut tukee eri tavoin taide- ja kulttuuritoimintaa. Taloudellisen tuen muotoja ovat erilaiset avustukset ja sopimuskumppanuudet. Tuotannollista tukea tarjotaan myös tilojen ja näkyvyyden osalta osalta. Eri mahdollisuuksiin voit tutustua ohessa.

Kuva: Flashing Porridge, EtnoSalo: Taiteiden Yä 2023 

Taloudellinen tuki toimijoille

Kulttuuriavustukset

Salon kaupungin kulttuuriavustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, kuluvan vuoden toimiynaan maaliskuussa ja tulevan vuoden toimintaan marraskuussa. Haettavana ovat yleisavustukset yhdistysten säännölliseen, vakiintuneeseen toimintaan ja kohdeavustukset yhdistysten, taiteilijoiden tai työryhmien kertaluonteisiin projekteihin ja tapahtumiin.

Idea- ja tilatuki

Idea- ja tilatukea voi hakea ympäri vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea voi saada kahta eri tarkoitusta varten, pienimuotoiseen kokeilevaan toimintaan ja tilavuokriin, niiltä osin kuin kaupungilla ei ole osoittaa toimintaan soveltuvia omia tiloja.

Yhteistyö- ja palvelusopimukset

Sopimuskumppanuuksien avulla edistämme yhteisöllisyyttä, taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja samalla kaupungin elin- ja vetovoimaa. Palvelut lisäävät mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa. Kumppanuuksia tehdään pääsääntöisesti ammattimaisesti toimivien tahojen kanssa, Salon kaupunkistrategian linjaukset huomioiden.

Palveluostot

Palveluostojen myötä täydennämme kulttuuripalveluiden tarjontaa, huomioiden erityisesti kuntien tehtävät kuntien kulttuuritoimintalaissa, ml. kulttuurihyvinvointi, lastenkulttuuri, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä vuotuiset teematapahtumat ja -kampanjat kuten Lastenkulttuurin maaliskuu, MHAW Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtumaviikko, Sanojen Salo festivaali ja Kesä yhdessä -kiertue. Palveluostot ja yleisten kulttuuripalveluiden tapahtumatoiminta rakentuu vuosittain lokakuussa järjestettävän, sekä  paikallisille että vieraileville ammattitaiteilijoille suunnatun avoimen haun kautta.

Tunnustukset taide- ja kulttuurikentän toimijoille

Kulttuuripalkinnot

Salon kaupunki palkitsee vuosittain kulttuurin saralla menestyneitä. Kulttuuripalkinnot ovat kulttuuripalkinto, kulttuuritekopalkinto, nuori salolainen kulttuuritekijä sekä kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus. Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Kulttuurikumppanit kuulee paikallisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset kaupungin kehittämispalveluihin vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

Salon Seppä

Salon Seppä on vuonna 2020 ensimmäistä kertaa jaettu tunnustus salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Kulttuurikumppanien myöntämän tunnustuksen voi saada yhdistys, ryhmä tai henkilö, joka on vaikuttanut paikalliseen taide- ja kulttuurielämään.

Muu tuotannollinen tuki toimijoille

Tiedotus

Taide- ja kulttuurikentän toimijoille suunnattu Kulttuurikumppanit -uutiskirje ilmestyy vuosittain 3-5 kertaa. Kirjeessä kerromme taide- ja kulttuurikentän ajankohtaisista aiheista kuten kulttuuriavustukset ja muut rahoitushaut, keskustelutilaisuudet, taiteen ja kulttuurin edunvalvonta ja kaupungin kehittämistyö. Uutiskirjeen voit tilata tästä.

Näkyvyys

Salon kaupungin tapahtumakalenteri on tapahtumajärjestäjän ykköspaikka ja tuikitärkeä tulevaisuuden suunnittelutyökalu. Kalenterista tiedot löytävät niin muut toimijat, kulttuurin kuluttajat kuin kaupungin viestinnästä vastaavat tahot.

Yhteistyökumppaneille yleiset kulttuuripalvelut tarjoavat näkyvyyttä myös mahdollisuuksien mukaan kaupungin erilaisissa esitteissä ja julkaisuissa sekä tapahtumien yhteydessä, ulkomainospaikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Tärkeä osa näkyvyyttä ovat myös kaikille avoimet kampanjat kuten Lastenkulttuurin maaliskuu ja Kulttuurihyvinvoinnin marraskuu.

Kulttuuritila Näkkäri

Näkkäri on elävä taiteen ja kulttuurin monitoimitila Salon kansalaisopistolla osoitteessa Ylhäistentie 2. Tapahtumia Näkkäriin tuottavat kansalaisopiston lisäksi yleiset kulttuuripalvelut, kaupungin muut toimialat, salolaiset yhdistykset ja toimijat. Näkkäri on myös mahdollista varata ja vuokrata omaan käyttöön ja tapahtumiin.

Yhteispuvustamo

Salon kansalaisopiston ja Salon Teatterin puvut ja rekvisiitta muodostavat pohjan yhteispuvustamolle, joka sijoittuu Ylhäistentielle (Ylhäistentie 2). Tulevaisuudessa puvustamosta voi lainata omaan toimintaan asuja, muita tarpeita ja rakenteita kuten kuorokorokkeen. Tilan avoimempaa käyttöönottoa valmistellaan vuoden 2024 aikana.

Muut vinkit

Kaipaatko tiloja tai lisänäkyvyyttä tapahtumille tai toimintaan? Järjestäjille suunnatut vinkit antavat lisätietoja muun muassa yleisesti tapahtumatuotannosta, kaupungin vuokraamista tiloista sekä viestintä- ja markkinointikanavista.