Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin valtakunnallisena tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta tuotetaan lasten ja nuorten koulukohtaisten toiveiden mukaan. Toiminta suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä kaupungin toimijoiden sekä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Harrastustoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti koulun tiloissa, tai koulua lähellä olevissa tiloissa. Harrastustoiminta voidaan järjestää myös muualla, mikäli harrastuksen sisältö sitä edellyttää. Harrastukset sijoittuvat koulupäivien yhteyteen, juuri niiden alkuun tai loppuun. Harrastussisältöjen mieluisuuden takeena on toistuva lasten ja nuorten kuuleminen. Toiveita ja tarpeita kerätään valtakunnallisesti koululaiskyselyin, harrastuskyselyiden avulla, vapaammin koulukohtaisin menetelmin sekä konkreettisten osallistumismittareiden mukaan.

Harrastusryhmistä, tarjonnasta sekä ryhmäkohtaisista tiedoista (aikataulut, tilat, ilmoittautumiset jne.) tiedotetaan kohderyhmäkohtaisesti kouluittain erityisesti Wilma-järjestelmää hyödyntäen.