Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien koulutus

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan koulutaustaa kotimaastaan. Oppiaineet ovat suomi toisena kielenä, matematiikka, yhteiskuntatieto, ympäristöoppi, terveystieto ja englanti. Lisäksi valitaan valinnaisaineita esim. musiikki, liikunta, teatteri ja käsityöt. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus on maksutonta kotoutujille.

 

Suomen kielen opinnot

Aikuisten perusopetuksen suomen kielen opinnot ovat kaikille avoimia kursseja. Niihin voi osallistua myös aineopiskelijana. Aikuisten perusopetuksessa opiskeleville kotoutujille nämä aineopinnot ovat maksuttomia, kun taas muille osallistujille kurssit ovat maksullisia. Suomen mestari -kurssit ovat siis kaikille maahanmuuttajille avoimia kursseja.

UMAKO-mahanmuuttajakoulutus

Maksuttomia toiminnallisia kursseja alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheessa oleville kotoutujille. Suomen kielessä keskitytään luku- ja kirjoitustaitoon latinalaisilla aakkosilla. Muussa tarjonnassa on musiikkia, liikuntaa, teatteria ja käsityötä, kaikessa pääpaino on suomen kielen oppimisessa.  UMAKOn toiminnallisille kursseille voivat osallistua myös muut maahanmuuttajat, heille kurssit ovat maksullisia.

Kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielikoulutus -hanke

Lukuvuoden 2023–2024 hanke, jonka tavoitteena kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen järjestäminen sekä työelämä- ja opiskelutaitojen tukeminen. Keskiössä osallistujien työllistymis- ja opiskeluvalmiuksien tukeminen tarjoamalla heille taitotasonsa mukaista kielikoulutusta sekä muita valmiuksia kehittävää opetusta ja yksilöllisten tilanteiden mukaan myös työelämä- ja koulutusmahdollisuuksien kokeilua ja selvittämistä yhdessä. Myös työelämän ulkopuolella olevien ja mahdollisesti vähäisen koulutustaustan omaavien opiskelumotivaatiota tuetaan ohjauksen keinoin.

Hankkeen koordinaattorina toimii projektisuunnittelija Sanna Ketola 02 778 7251

Huomioitavaa maahanmuuttajien koulutuksessa

  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opiskelijoilla on koulua 3–5 päivää viikossa, oppitunnit ovat pääasiassa kello 9–15 välillä.
  • Kotoutumisajalla oleville opinnot voidaan katsoa omaehtoiseksi kotoutumiskoulutukseksi, jolloin opiskelu työmarkkinatuella ja kulukorvauksen saaminen on mahdollista, jos opintoja on vähintään 20 oppituntia viikossa. Opinnoista sovitaan TE-palveluiden kanssa.
  • Uudet ryhmät alkavat aina kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa. Kursseille voi ilmoittautua ilmoittautumispäivänä paikan päällä tai ottamalla yhteyttä suomen kielen opettaja Maijastiina Heikkilään.
  • Koululle kulkeminen on omakustanteista ja opiskelijahintaista bussikorttia ei ole valitettavasti mahdollista saada aikuisten perusopetuksessa.
  • Aikuisten perusopetukseen voi myös saada opintotukea, jos opiskelu on tutkintotavoitteista (tarkoituksena on suorittaa koko aikuisten perusopetuksen oppimäärä). Tarkempaa tietoa löydät Kelan Salon palvelupisteestä.

Ilmoittautumiset

  • Uudet opiskelijat ilmoittautuvat ilmoittautumispäivänä kansalaisopistolla tai sen jälkeen suomen kielen opettaja Maijastiina Heikkilälle. Osassa kursseja myös internet-ilmoittautuminen on mahdollinen, katso kansalaisopiston suomen kielen kurssitarjonta.
  • Kurssi-info ja ilmoittautumistilaisuudet ovat lukukausien alussa (tammikuussa ja elokuussa) kansalaisopistolla, osoitteessa Ylhäistentie 2.
  • Lisätietoja maahanmuuttajakoulutuksista antaa tuntiopettaja, suomen kieli Maijastiina Heikkilä 02 778 4566 / 050 505 4653