Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien koulutus

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan koulutaustaa kotimaastaan. Oppiaineet ovat suomi toisena kielenä, matematiikka, yhteiskuntatieto, ympäristöoppi, terveystieto ja englanti. Lisäksi valitaan valinnaisaineita esim. musiikki, liikunta, teatteri ja käsityöt. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus on maksutonta kotoutujille.

 

Suomen kielen opinnot

Aikuisten perusopetuksen suomen kielen opinnot ovat kaikille avoimia kursseja. Niihin voi osallistua myös aineopiskelijana. Aikuisten perusopetuksessa opiskeleville kotoutujille nämä aineopinnot ovat maksuttomia, kun taas muille osallistujille kurssit ovat maksullisia. Suomen mestari -kurssit ovat siis kaikille maahanmuuttajille avoimia kursseja.

UMAKO-mahanmuuttajakoulutus

Maksuttomia toiminnallisia kursseja alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheessa oleville kotoutujille. Suomen kielessä keskitytään luku- ja kirjoitustaitoon latinalaisilla aakkosilla. Muussa tarjonnassa on musiikkia, liikuntaa, teatteria ja käsityötä, kaikessa pääpaino on suomen kielen oppimisessa.  UMAKOn toiminnallisille kursseille voivat osallistua myös muut maahanmuuttajat, heille kurssit ovat maksullisia.

Kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien kielikoulutus -hanke

Lukuvuoden 2023–2024 hanke, jonka tavoitteena kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen ärjestäminen sekä työelämä- ja opiskelutaitojen tukeminen. Keskiössä osallistujien työllistymis- ja opiskeluvalmiuksien tukeminen tarjoamalla heille taitotasonsa mukaista kielikoulutusta sekä muita valmiuksia kehittävää opetusta ja yksilöllisten tilanteiden mukaan myös työelämä- ja koulutusmahdollisuuksien kokeilua ja selvittämistä yhdessä. Myös työelä män ulkopuolella olevien ja mahdollisesti vähäisen koulutustaustan omaavien opiskelumotivaatiota tuetaan ohjauksen keinoin.

Hankkeen koordinaattorina toimii projektisuunnittelija Sanna Ketola 02 778 7251

Huomioitavaa maahanmuuttajien koulutuksessa

  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opiskelijoilla on koulua 3-5 päivää viikossa, oppitunnit ovat pääasiassa kello 9-15 välillä.
  • Kotoutumisajalla oleville opinnot voidaan katsoa omaehtoiseksi kotoutumiskoulutukseksi, jolloin opiskelu työmarkkinatuella ja kulukorvauksen saaminen on mahdollista, jos opintoja on vähintään 20 oppituntia viikossa. Opinnoista sovitaan TE-toimiston kanssa.
  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssit (suomen kielen intensiivikurssit) sekä UMAKO-kurssit toimivat non-stop-periaatteella, kurssin voi siis aloittaa milloin vain. Kurssimaksut ovat kuitenkin kiinteitä, joten maksu on sama, vaikka osallistuisikin vain osalle kurssin tunneista.
  • Koululle kulkeminen on omakustanteista ja opiskelijahintaista bussikorttia ei ole valitettavasti mahdollista saada aikuisten perusopetuksessa.
  • Aikuisten perusopetukseen voi myös saada opintotukea, jos opiskelu on tutkintotavoitteista (tarkoituksena on suorittaa koko aikuisten perusopetuksen oppimäärä).

Ilmoittautumiset

  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen uudet opiskelijat ja aineopiskelijat ilmoittautuvat ilmoittautumispäivänä kansalaisopistolla tai sen jälkeen koulutussuunnittelijalle. Voit ilmoittautua myös sähköisen lomakkeen kautta.
  • UMAKO-kursseille ilmoittaudutaan netissä tai puhelimitse/sähköpostLiilla koulutussuunnittelijalle.
  • Suomen mestari -kursseille ilmoittautuminen netissä tai kurssin alkaessa opettajalle.
  • Lisätietoa antaa tuntiopettaja, suomen kieli Maijastiina Heikkilä 02 778 4566 / 050 505 4653
  • Kaikkien maahanmuuttajille suunnattujen kielikurssien ja toiminnallisten kurssien sekä aikuisten perusopetuksen kurssi-info ja ilmoittautumistilaisuudet lukukausien alussa kansalaisopistolla.

Lisätietoja maahanmuuttajakoulutuksista antaa tuntiopettaja, suomen kieli Maijastiina Heikkilä 02 778 4566 / 050 505 4653