Hyppää sisältöön

Salon kulttuuriohjelma

Taustaa

Salon kaupungin kulttuuristrategia 2006-2020 laadittiin ja hyväksyttiin laajana strategiana vuonna 2006 ja päivitettiin vuosille 2015-2020 vapaa-ajan lautakunnassa 11.6.2015.

Strategia sisälsi edelleen ajankohtaisia painopisteitä kuten kuntalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu, lasten- ja nuortenkulttuuri, harrastajien ja ammattitaiteilijoiden toimintaedellytykset, museopalveluiden kehittäminen sekä yhteistyö. Siksi se toimii hyvänä pohjana uudelle kulttuuriohjelmalle.

Tarve kulttuuriohjelmalle

Kulttuuripalveluiden henkilöstö on vaihtunut suurelta osin viime vuosien aikana, lisäksi monet toimintatavat ovat muuttuneet ja toiminta-alue laajentunut. Työkentän muutokseen vaikuttavat myös laajemmat ilmiöt, kuten esimerkiksi kulttuurin tunnistaminen ja tunnustaminen vahvemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Onkin tärkeää löytää yhteinen tahtotila ja ajantasainen näkemys siitä, miten ja minkälaisia palveluita tuotamme kuntalaisille ja kaupungissa vieraileville. Tavoitteena on luoda kaupunkistrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa linjaava kulttuuriohjelma, joka kuvaa kulttuuripalveluiden tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä sekä toimii myös työskentelyn tukena ja arjen työkaluna.

Työn käynnistäminen tiedonkeruulla

Salon kulttuuriohjelmatyö aloitettiin keväällä 2021 kaupungin kulttuuripalveluiden henkilöstön yhteisen työnohjauksen myötä yhteistyössä muutostoimisto Ikinori Oy:n kanssa.

Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 27.01.2022 § 9 kulttuuriohjelman taustatietojen keräämisestä. Päätöksen perusteella toteutettiin kaksi kyselyä eri kohderyhmille, 22.3.-10.4.2022 kulttuuripalveluiden käyttäjille ja kuntalaisille sekä 1.-14.8.2022 kulttuuri- ja taidekentän toimijoille & kulttuuripalveluiden yhteistyökumppaneille. Vastauksia annettiin yhteensä 559 kpl.

Yhteenveto kulttuurikyselyiden vastauksista

Ajalla 17.2.-12.3. toteutettiin myös  tilakartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää salolaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden tilaolosuhteita ja kirkastaa lyhyen sekä pitkän aikavälin tilatarpeet. Kartoituksen vastauksia koostetaan paraikaa (23.3.2023).

Aloitteet ja lausunnot

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite strategian laatimisesta kulttuuripalveluille tuotiin kaupunginvaltuustoon 28.02.2022 § 20. Vastaus aloitteeseen käsiteltiin vapaa-ajan lautakunnassa 17.11.2022 § 75, kaupunginhallituksessa 19.12.2022 § 421 ja kaupunginvaltuustossa 30.01.2023 § 10.

Kulttuuriohjelmaa käsiteltiin myös vapaa-ajan lautakunnan lausunnossa 25.08.2022 § 58 tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen.

Lisäksi kaupungin ja yhdistysten yhteistyöelin Kulttuurikumppanit sai mahdollisuuden antaa taide- ja kulttuurikentän näkökulmasta lausunnon Salon kaupunkistrategialuonnokseen. Kulttuurikumppanien lausunto jätettiin 13.10.2022.

Keskusteluita ja taiteellisia tulokulmia

Kulttuuriohjelmaa on edistetty myös yhdessä kuntalaisten ja taide- ja kulttuurikentän toimijoiden kanssa. Tapahtumien ja tilaisuuksien myötä on jaettu ajatuksia, esimerkkejä ja toiveita eri teemoihin liittyen.

  • Itämeripäivän taidepiknik 31.8.2022 Villin puistossa nosti esiin erilaisia tapoja tehdä ja kokea taidetta ympäristö ja kestävä kehitys huomioiden.
  • Tehdään yhdessä uutta – osallisuusillassa 8.11.2022 keskusteltiin siitä, miten kaupungin ja eri toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta voidaan vahvistaa.
  • Loppuvuonna 2022 päiväkodit saivat videohaasteen, joka sisälsi lapsille suunnatun, Klovni OHOn ideoiman Kiva kulttuurikaupunki -piirrostehtävän. Lasten teoksista koottiin Sirkus Yksisarvisihmemaailma –näyttely Salon kaupungintalolle 1.-31.3.2023, taiteilijoina Isohärjänmäen päiväkodin Tammenterhot, Hajalan päiväkodin Orvokit sekä Metsärinteen päiväkodin Ruusunmarjat.
  • Kaupungin liikunnan ja kulttuurin yhteistyöelimet Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit järjestivät Liikunnan ja kulttuurin tilaolosuhteet – keskustelutilaisuuden 16.2.2023 kaupungintalolla. Tilaisuus käsitteli kaupungin vapaa-aikapalveluiden tilaolosuhteita ja niihin liittyvään selvitystyöhön kulttuurin ja liikunnan osalta.
  • Rahoitus ja rakenteet -keskustelutilaisuudessa 27.4.2023 keskusteltiin laajan toimijajoukon kanssa avustuksiin ja kulttuurin rahoitukseen liittyvistä haasteista ja parannusehdotuksista.
  • Kulttuurikumppanit-treffeillä 5.5.2023 sekä kokouksessa 13.6.2023 jatkettiin rahoitus ja rakenteet -teeman äärellä. Lisäksi työstettiin ajatuksia siitä, millainen kulttuurikaupunki Salo on tällä hetkellä, millainen tulevaisuudessa. Kulttuurikaupunki Salo – missä mennään, minne mennään -tulevaisuustyöskentelyn satoon voit tutustua tässä.

 

 

Kulttuurin tilakysymys

Osana kaupungin kulttuuriohjelmatyötä on kartoitettu taiteen ja kulttuurin tilatarpeita eri tavoin vuosina 2022-2023; toimijoille suunnatulla kyselyllä, keskustelutilaisuuksissa sekä kokoamalla tiedot jo aiemmin kootusta aineistosta (mm. Kulttuuri maaseudun voimavarana -hanke 2003-05, Salon kulttuuristrategia 2006-20 ja Salon teatteri- ja musiikkiselvitykset 2009-10).

Tilakartoitus 2023 Salon kulttuuripalvelut (329,58 Kt)

Ohjelmatyön jatkosta 

Vuosi 2023 käytetään edelleen tiedonkeruuseen ja tavoitteiden kirkastamiseen. Kulttuuriohjelman viimeistely ja valmistuminen sijoittuu kevääseen 2024.