Hyppää sisältöön

Hyvinvointia kulttuurista

Kulttuuri ja taide tekee hyvää mielelle ja keholle, hyvinvoinnille ja terveydelle. Kaiken ikää ja myös silloin, kun kynnys elämyksiin ja kokemuksiin on syystä tai toisesta korkealla. Kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja kulttuurihyvinvointia edistävät kaupungin eri yksiköiden lisäksi yhteistyötahot taiteen ja kulttuurin kentältä. Tässä muutamia poimintoja työstämme kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvän mielen kulttuuriviikko kutsuu mukaan

Kymmenvuotias MHAW Hyvän mielen kulttuuriviikko vahvistaa yhteyksiä ja tarjoaa elämyksiä toukokuussa 20.-26.5.2024. Teemme Salossa yhteistyötä muun muassa Kauppakeskus Plazan ja Paikun kanssa, tuomalla taiteen ja kulttuurin osaksi arjen ympäristöjä.

Tutustu viikon ohjelmaan

Taidetta kaiken ikää

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kaupungissa osana  varhaiskasvatusta ja opetusta. Suunnitelma laaditaan ja sitä toteutetaan kaupungin ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Lue lisää Salon kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulasta.

Taiteen perusopetus antaa väylän itseilmaisulle lapsille, nuorille ja aikuisille. Kuvataiteessa, käsityössä sekä teatteritaiteessa taiteen perusopetusta järjestää Salon kansalaisopisto, musiikissa Salon musiikkiopisto. Lue lisää taiteen perusopetuksesta Salossa.  

Lapsilta lapsille, kylästä kylään -yhteisötaideprojekti Salon kylissä kesällä 2021.

Lähikulttuuria, kyllä kiitos

Yleiset kulttuuripalvelut tukevat avustuksin ja solmivat yhteistyösopimuksia paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteistyössä toteutettavia palveluita ovat muun muassa kylien monitaidetapahtumat ja kulttuuriympäristöön suuntautuvat retket, sekä eri kohderyhmille räätälöidyt palvelut.

Kesäkaudella Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit kiertävät ilahduttamassa eri-ikäisiä salolaisia niin toreilla, puistoissa, hoivakodeissa kuin kylissä. Hoivakodeissa järjestetään myös säännöllisesti konsertteja ja muita taiteilijavierailuita.

Taide tulee luo on Salon taiteilijaseuran koordinoima monivuotinen yhteistyöhanke, jossa taiteilijat ovat toimineet salolaisissa päiväkodeissa, kouluissa, nuorten ryhmissä, kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä ja hoivakodeissa. Hankkeessa on vuosien mittaan syntynyt lukuisia taiteilijoiden tekemiä ja yhteisöllisesti toteutettuja teoksia. Tutustu hankkeesta tehtyyn julkaisuun (Taide tulee luo I.pdf). (2,76 Mt)

Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit kiertueella kesällä 2021.

Yhteistyössä on voimaa

Yhdistämme mieluusti kulttuurisisältöjä osaksi muita vapaa-ajan toimintoja ja teemme yhteistyötä muun muassa kansalaisopiston, kirjaston sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Erityisesti loma-aikoihin on suunnattu monenlaista ohjelmaa tuomaan iloa, elämyksiä ja virikkeitä. 

Pyrimme myös olemaan mukana omaehtoisessa kulttuuritoiminnassa ja edistämään kaupunkilaisten osallisuutta. Tästä oivana esimerkkinä keväällä 2021 käynnistynyt sähkökaappien maalausprojekti, jonka vetovastuu on aktiivikaupunkilaisten muodostamalla SaloEnergia-työryhmällä. Lisäksi kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöelin Kulttuurikumppanit pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään kuntalaisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Otamme myös osaa erilaisiin valtakunnallisiin tapahtumiin kuten John Nurmisen Säätiön Itämeripäivä ja Mieli ry:n koordinoima MHAW Hyvää mieltä kulttuurista -toimintaviikko.

Kesällä 2021 SaloEnergia-projektissa maalattuja taidesähkökaappeja.

Kulttuurihyvinvoinnin teemakuukausi

Kulttuurihyvinvoinnin marraskuu

Marraskuu on mitä parhain kuukausi kiinnittää huomiota omaan ja läheisten hyvinvointiin sekä pitää yllä vireyttä ja virkeyttä kaikin mahdollisin konstein.
Kurkkaa vinkit marrasharmaan karkoittamiseksi tästä!