Hyppää sisältöön

Kulttuurihyvinvoinnin teemakuukausi

Marraskuu on mitä parhain kuukausi kiinnittää huomiota omaan ja läheisten hyvinvointiin sekä pitää yllä vireyttä ja virkeyttä.

Vuosittain toteutettava Kulttuurihyvinvoinnin marraskuu -kampanja tarjoaa monipuolisia tilaisuuksia ihmetellä, tutkia ja tarkastella niin kulttuurin, taiteen kuin tieteen tulokulmia aiheeseen, sekä yhdessä tuumin että omin nokin.

Marraskuulle osuu myös kaksi tärkeiden aiheiden teemaviikkoa. Mielenterveysviikko  toteutuu 19.−26.11.2023 ja teemana on tänä vuonna tunteet. Valtakunnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Salossa 20.-26.22.2023, tänä vuonna teemalla ”Lapsen oikeus hyvinvointiin”. Teemaviikolla kiinnitetään huomiota ja tuodaan esille muun muassa lasten kulttuuriharrastamismahdollisuuksia Salossa.

Mistä puhe?

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen ikiomaa tai yhdessä jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri, taiteet ja luova toiminta lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat myös osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista – ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia.

Myös laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) kulttuurisen ja taiteellisen toiminnan hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi, jota kunnan tulee edistää.

Menovinkit marrasharmaan taltuttamiseen!

Kuukauden menovinkeissä kulttuuria tarkastellaan lavealla siveltimellä – onhan se osa meitä kaikkia! Oheinen lista on laadittu innostamaan, lisää menovinkkejä löydät Salon kaupungin tapahtumakalenterista!

Valkokankaalla ja lavalla

Musiikin taikavoimaa

Kulttuuria koko keholle

Sanojen ystäville

Silmäniloa

Yhdessä tuumin

Vuorovaikutusta, yhdessä olemista ja tekemistä, luottamusta ja yhteenkuuluvuutta, me-henkeä! Hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat paljon muutakin kuin vain sanahelinää. Tervetuloa mukaan yhteisen äärelle!

Ideoita ja inspiraatiota

Yhteiskehittämisen mahdollisuuksia

Tutkittu juttu

Taide ja kulttuuri kytkeytyvät osaksi yhteiskuntaa ja ihmiselämää monin eri tavoin – yhtäältä ne ovat elintärkeä hyvinvoinnin lähde ja harrastus, toisille taas ammatti ja työ.

Tietopankkiin on koottu kulttuurihyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia uutisia sekä saavutettavuus- ja esteettömyystietoja salolaisista taide- ja kulttuurikohteista. 

Kulttuurin TEAviisari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kerää kuntien terveyttä
edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa joka toinen vuosi.
Tiedonkeruulla selvitetään toimenpiteitä, resursseja ja
toimintakäytäntöjä kunnissa.

Voit tutustua Salon eri vuosien tuloksiin ja toimenpiteisiin kulttuurihyvinvoinnin osalta oheisesta yhteenvedosta

TEAviisari Kulttuuri 2023

tai vertailla tietoja kunnittain TEAviisarin kotisivulla.

 

 

Monen toimijan yhteinen asia

Turun Ammattikorkeakoulun Taikusydän – Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste on laatinut lokakuussa oivan Mitä kulttuurihyvinvointi on? -tilannekatsauksen (2,05 Mt) kentän toimintaan, toimintamalleihin ja yhteistyöhön.

Monitoimijainen yhteistyö onkin edellytys kulttuurihyvinvointityön onnistumiselle – mukaan tarvitaan niin kunnat eri palveluineen, hyvinvointialueet, yhdistykset kuin muut vapaan kentän toimijat!

Katsauksessa esitellään lisäksi Taiteen ja kulttuuriosallistumisen vaikutus väestön terveyteen -tutkimusta vuodelta 2022 sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia kirjasto- ja kulttuuripalveluiden käytöstä.

Saitko kutsun?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Salon kaupunki toteuttavat syksyllä Terve Suomi -nimisen kyselyn. Tutkimukseen kutsutaan 2800 satunnaisesti valittua yli 20-vuotiasta kaupunkilaista.

Hyvinvointiin sisältyy paljon muutakin kuin hyvä terveys. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaupungin toimijoita kiinnostaa erityisesti esim. salolaisten kokemukset osallisuudesta ja syrjinnästä, positiivisesta mielenterveydestä, päihteiden käytöstä, kulttuuripalveluiden käytöstä ja saatavuudesta sekä ikääntyneiden toimintakyvystä.

Saitko kutsun osallistua? Vastauksesi on ensiarvoisen tärkeä, ja toivomme osallistumista.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn täällä!

Reilun taiteen kampanja

Hyvinvointi ei ole vain taiteen kokijalle tärkeä juttu, vaan myös taiteen tekijälle. Taiteen edistämiskeskuksen Reilun taiteen kampanja muistuttaa siitä, että aina, kun tilataan taiteilijan osaamista, kyseessä on työ, josta tulee maksaa rahallinen korvaus.

Lisätietoja kuten sopimuspohjia, palkkiosuosituksia ja ohjeistuksia löydät kampanjasivuilta.

Kulttuurikohteiden esteettömyys Salossa

Kokoamme tietoja kaupungin omien sekä yhteistyökumppaneiden kulttuurikohteiden ja -tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Työ on vielä kesken ja mieluusti otamme vastaan lisätietoja ja vinkkejä!

Ota yhteyttä kaupungin kulttuuripalveluihin sähköpostitse kulttuuritapahtumat@salo.fi, puhelimitse p. 0447784982 (kulttuurituottaja Suvi Aarnio) ja p. 0447784983 (kulttuurituottaja Sini Lundgrén) tai sovi tapaaminen kanssamme kulttuuritoimistoon osoitteessa Ylhäistentie 2, 24130 Salo.

Kulttuuritila Näkkäri

Salon Teatteri

Teatteri Provinssi

Vuohensaaren kesäteatteri

Elokuvateatteri Bio-Salo

Salon Taidemuseo

Salon historiallinen museo SAMU

Salon pääkirjasto

Vammaiskorttikohteet Salossa

Liikkumisesteettömät kohteet Salon keskusta-alueella