Päivähoito ja koulutus

Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat esiopetusta, varhaiserityiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen avoimia palveluja; avoin päiväkoti, leikkikoulu- ja leikkipuistotoimintaa.

Perusopetuspalvelut tuottavat oppivelvollisuusikäisten oppilaiden opetussuunnitelman mukaista perusopetusta kouluissa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat iltapäiväkerhotoimintaa.

Lukiokoulutuspalvelut tuottavat perusopetuksen jälkeisiä toisen asteen yleissivistäviä opintoja lukioissa. Lukio-opiskelu tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja korkeakoulukelpoisuuden saavuttamiseen.

Kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön opintoja kaikenikäisille sekä taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti lapsille ja nuorille. Opistossa on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi opisto toteuttaa maksupalvelu- ja henkilöstökoulutusta.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetustarjontaan sisältyy varhaisiän musiikkikasvatus pääaisassa alle kouluikäisille lapsille ja musiikin perus- ja opistotason opetus pääasiassa peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa toimii lisäksi aikuisosasto.


Ajankohtaista