Musiikin perusteet

musiikin perusteet

Musiikin perusteita, jolla tarkoitetaan mm. teoria-säveltapailua, johon integroidaan myös musiikkiteknologiaa, opiskellaan perustasolla neljä vuotta. Opiskelu alkaa sinä lukuvuonna , jolloin oppilas täyttää 11 vuotta.

Perusopintojen kursseja ovat

musiikin perusteet 1
musiikin perusteet 2
musiikin perusteet 3 sekä
yleinen musiikkitieto, perusopinnotSyventävissä opinnoissa opiskellaa teoria-aineita kolme vuotta:

Oppikursseja ovat
säveltapailu
teoria
yleinen musiikkitieto tai
harmoniaoppi

Musiikkiopiston musiikin perusteiden opettajalla on ammattikorkeakoulussa tai Sibelius-Akatemiassa teorian ja sävellyksen linjalla suoritettu teoriapedagogin / opettajan koulutus.