Oppilaana musiikkiopistossa

oppilaana

Musiikkiopiston opetustoiminta lyhyesti
Varhaisiän musiikkikasvatusVarhaisiän musiikkikasvatusta annetaan musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetuksessa. Musiikkileikkikouluopetusta annetaan 0-7-vuotiaiden lasten ryhmille. Soitonvalmennusopetukseen voidaan ottaa 4-8-vuotiaita, kontrabassoon ja kitaraan ja puhaltimiin myös 8-12-vuotiaita lapsia neljän vuoden ajaksi. Soitonvalmennusopetukseen kuuluu myös puhallinorkesterikoulu sekä musiikkileikkikoulun viuluvalmennus.
Opetuksen tavoitteena on kehittää lasten valmiuksia perusopintoja varten.

perustaso


PerusopinnotPerusopintoja opiskelevat pääasiassa kouluikäiset lapset ja nuoret. Perusopinnoissa opiskellaan perusopintojen tasoja 1,2 ja 3 solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa,sekä perustason opintoja yleisessä musiikkitiedossa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteismusiikki- ja esiintymistoimintaan. Opiskeluaika on yleensä 6-9 vuotta aloitusiästä riippuen. Suoritetun perusopintojen jälkeen oppilas voi jatkaa syventävissä opinnoissa.AikuisosastoPerusopintoihin liittyvällä aikuisosastolla opiskelevat 16 (eräissä aineissa 20) vuotta täyttäneet perusopintoja. Opiskeluaika on korkeintaan viisi vuotta.

opistotaso

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa opiskellaan perusosopintojen jälkeen. Syventävissä opinnoissa opiskellaan instrumenttia, säveltapailua, teoriaa ja yleisestä musiikkitietoa tai harmoniaoppia. Oppilas osallistuu lisäksi yhteismusiikki- ja esiintymistoimintaan. Tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan perusopinnoissa hankkimia valmiuksia sekä antaa ammattiopintoihin valmentavaa opetusta. Opiskeluaika on neljä vuotta.Todistukset

Suoritetun perusopintojen tai syventävien opintojen oppimäärän perusteella kirjoitetaan opiston oppilaalle laajan oppimäärän perusopintojen todistus tai laajan oppimäärän päättötodistus. Jos opiston oppilas keskeyttää opinnot, hänelle kirjoitetaan suoritetuista opinnoista opintorekisteriote. Opintosuoritustodistus kirjoitetaan pyynnöstä oppiaineen suoritetun tason perusteella.EsiintymistoimintaLukuvuoden aikana musiikkiopisto järjestää 30-50 oppilasiltaa, konserttia tai muita tilaisuuksia, jotka tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua oppilaitoksen toimintaan. Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat ilmoitetaan paikkakunnan sanomalehdessä ja opiston nettisivuilla.

Yhteistyö musiikkiluokkien kanssa

Musiikkiluokalla peruskoulua käyvä opiston oppilas suorittaa teoria-säveltapailu perusopinnot 1- ja 2 -opinnot musiikkiluokilla 3.-6. vuosiluokan aikana. Tämän jälkeen oppilas suorittaa loput musiikkiopiston teoriaopinnoista musiikkiopistossa.

Musiikkiopisto-opintojen hyväksilukeminen lukiossa


Lukiolain 23§ mukaan opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja. Pääsääntöisesti musiikkiopistossa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion soveltaviksi kursseiksi. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee lukion rehtori. Päätös hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista. Asiasta on olemassa Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Koulujen musiikinopettajat ry:n ja opetushallituksen neuvottelema valtakunnallinen

yleissuositus.


OpintomaksutOppilailta perittävät opintomaksut. Klikkaa kohtaa "opintomaksut"!
Lukukausimaksua ei peritä mikäli oppilas peruu oppilaspaikan lukuvuoden alussa elokuun loppuun mennessä tai hän on ollut oppilaana alle 2 viikkoa. Lukukausimaksusta peritään puolet, jos oppilas on ollut opiston kirjoilla 2-6 viikkoa, ja koko lukukausimaksu peritään, jos oppilas on ollut yli 6 viikkoa kirjoilla.

Opintomaksut

Vapaaoppilaspaikat


Salon musiikkiopistossa vapaaoppilaspaikat myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Hakemukset lukuvuodelle jätetään lukuvuoden alussa syyskyyn 15. päivään mennessä opistolta saatavalla kaavakkeella.
Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on samoin kunnan sosiaalitoimiston antama todistus oppilaan vanhempien varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää varsinaiselle perus- ja opistotason oppilaalle. Vapaaoppilaspaikat eivät koske musiikkileikkikoulua, soiton valmennusopetusta, ryhmäopetukseen osallistuvia musiikkiopiston ulkopuolisia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta.