Esiopetus

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä esiopetussuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmat löytyvät yksikköjen kotisivuilta. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Esiopetus on maksutonta. Päivittäiset esiopetusajat määritellään yksikkökohtaisesti. Lisätietoja saat yksikköjen esimiehiltä.


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Asiakkaana jo olevat voivat ilmoittautua pankkitunnuksilla.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä lähimpään varhaiskasvatusyksikköön.

Esiopetuskuljetuksen anominen

Esikoululaisella on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen mikäli esikoulumatkan pituus on yli 3 kilometriä. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun esiopetusyksikköön.

Esiopetuspäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Kuljetusanomus tulee tehdä 19.4.2020 mennessä.

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen varhaiskasvatuksessa, ei kuljetusta järjestetä.


Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

Syyslukukausi 13.08. - 13.12.2019
- syysloma vko 42

Kevätlukukausi 07.01. - 29.05.2020
- talviloma vko 8
- pe 22.05.2020 ei järjestetä esiopetusta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

Syyslukukausi 11.8.-18.12.2020
- syysloma vko 42

Kevätlukukausi 07.01. - 28.05.2021
- talviloma vko 8
- Helatorstai 13.5.2021 vapaa
- pe 14.05.2021 ei järjestetä esiopetusta

Esiopetuksesta kouluun

Lapsen siirtyessä ensimmäiselle luokalle kouluun korostuvat tiedonsiirto ja tutustuminen nivelvaiheen yhteistyössä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tiedotetaan täydentävään varhaiskasvatukseen hakemisesta.

Täydentävän varhaiskasvatuksen hakemus (päivähoitohakemus ja hoitopaikan vaihtaminen)

Täydentävän varhaiskasvatuksen maksut

Päiväkodit ovat avoinna yleensä 6.30 - 17.00. Kaikki päiväkodit joustavat aukioloajoissa työstä tai päätoimisesta opiskelusta johtuvista syistä 6.00 - 18.00. Osa päiväkodeista on vuorohoitoyksiköitä, joissa on vieläkin laajempi aukiolo.

Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka opetuslautakunta on hyväksynyt 15.3.2016 § 23.

Salon esiopetussuunnitelma 2019


Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opetushallitus: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014