Esiopetuksesta kouluun - nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka avulla lapsen taitojen kehittymistä havainnoidaan, seurataan ja arvioidaan. Mikäli lapsi tarvitsee kasvun ja oppimisen tukea, se suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tiedonsiirto on yksi tärkeä yhteistyömuoto ja sen tavoitteena on turvata lapselle eheä ja yhtenäinen oppimispolku.

Esiopetusvuoden keväällä esiopettaja ja huoltajat täyttävät yhdessä tiedonsiirtolomakkeen, johon on kirjattu lapsen oppimisen kannalta olennainen tieto. Vanhempien allekirjoittama lomake toimitetaan lapsen tulevaan kouluun. Tuen tarpeessa olevien lasten vanhempien kanssa pidetään siirtopalaveri, johon osallistuu edustaja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Toukokuussa, viikolla 20 tiistaina, on jokaisella esioppilaalla mahdollisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Samana iltana järjestetään koululla vanhempainilta.