Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu, jonka on tarkoituksena on antaa tietoa päiväkodin tavoista ja käytännöistä sekä täytetään perehdytyslomake, jonka avulla tutustutaan lapseen ja perheeseen. Käytämme tulkkia tarvittaessa. Lapsi ja perhe tutustuvat tulevaan varhaiskasvatusyksikköön tutustumisjaksolla. Tutustumisjaksoon käytetään tarpeeksi aikaa, jotta lapsi saisi turvallisen ja hyvän alun varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa tuemme lapsen suomen kielen oppimista ja kahteen kulttuuriin kasvamista. Suomen kielen oppimisen pohjana on lapsen äidinkielen/kielien säilymisen ja kehittymisen merkityksen korostaminen sekä ylläpitäminen.

Salon kaupungissa toimii kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajaa, joiden tehtävänä on mm. antaa tehostettua suomen kielen opetusta muun päiväkodin henkilöstön kanssa sekä konsultoida henkilökuntaa monikielisissä ja kulttuurisissa asioissa.