Päiväkotihoito

Päiväkodeissa lapset toimivat ryhmissä, joiden koot vaihtelevat iän mukaan. Päiväkotien aukioloaika on 6.30-17.00 ja vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan klo 6.00-18.00. Osa päiväkodeista tarjoaa myös vuorohoitoa. Salon keskustassa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään Svenska skolanin yhteydessä Uskelan koulussa (entinen Meritalon koulu) os. Anjalankatu 5. Ruotsinkielinen ryhmä toimii Tupuri-Anjalan varhaiskasvatusyksikön alaisuudessa.

Huoltajilla on mahdollisuus hakea päiväkodissa hoidossa olevalle lapselleen hoitopaikkatakuuta turvatakseen hoidon keskeyttämisen jälkeen pääsyn samaan päiväkotiin.

Päiväkodit Salossa