Apua ja tukea oppilaalle

Perusopetuksessa on mahdollista saada monenlaista apua ja tukea koulutyöhön.

Tuen muotoja ovat muun muassa

  • opetuksen eriyttäminen
  • joustavat oppilasryhmittelyt
  • oppilaanohjaus
  • tukiopetus
  • erityisopetus
  • kolmiportaisen tuen mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki
  • oppilashuollon palvelut