Ilmoittautuminen


Lapsen ilmoittaminen ensimmäiselle luokalle

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille lähetetään tammikuun toisella viikolla kotiin kirje, jossa ilmoitetaan lapsen koulupaikka. Huoltajat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun Wilma-järjestelmän kautta tammikuun aikana. Huhtikuussa kaikki tulevien ekaluokkaisten huoltajat saavat vielä vahvistuksen lapsen koulupaikasta.


1.-9.-luokille ilmoittautuminen muuttotilanteissa


3. luokalta alkaville erikoisluokille ilmoittautuminen


Yläkoulujen erikoisluokille ilmoittautuminen


Aikuisten perusopetukseen ilmoittautuminen


Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua vasta, kun maahantulotarkastus on tehty.

Ilmoittautumiset käsitellään 5 työpäivän kuluessa sähköisen lomakkeen lähettämisestä.