Yläkoulut

Salon kaupungissa on neljä yläkoulua: Armfeltin koulu Halikossa, Hermannin ja Moision koulut Salon keskustassa sekä Perniön yhteiskoulu Perniössä.

Yläkouluihin on mahdollisuus hakea perusopetuksen lisäksi kielipainotteiselle (englanti), viestintä- ja tietotekniikka- sekä luonnontiede- ja matematiikka-painotteiselle luokalle.

Kieliluokalle Hermannin kouluun voi siirtyä joko Alhaisten koulun englanti-painotteiselta luokalta tai erillisten pääsykokeiden kautta. Uskelan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat Moision koulussa. Tarvittaessa musiikkiluokalle Moisioon järjestetään myös oma pääsykoe. Muille erikoisluokille (Medialuokka Moisiossa ja LuMa-luokka Armfeltissa) haetaan pääsykokeiden kautta tammi-helmikuussa. Lisätietoa koulujen omilla kotisivuilla.

Salo Svenska Skolan oppilaat jatkavat yläkouluun joko Turkuun S:t Olofsskolaniin tai Kemiöön.

Yläkoululaisille tarkoitettu seurojen toteuttama lajivalmennus

Kaikki salolaiset yläkoulut tukevat tavoitteellisesti urheilua harrastavien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista tarjoamalla yläkouluikäisille urheilijoille mahdollisuuden osallistua urheiluseuransa aamuharjoituksiin kaksi kertaa viikossa. Tämä mahdollisuus on tarkoitettu tavoitteellisille, motivoituneille yläkouluikäisille urheilijoille, jotka tavoittelevat esim. maajoukkue-edustusta tai kilpailevat SM-tasolla lajissaan.

Lajivalmennukseen osallistuminen on seuran, oppilaan ja huoltajan välinen asia. Perusopetus ei valitse oppilaita, jotka siihen osallistuvat.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa entisestään urheilijoiden liikunnan perustaitojen sekä lajitaitojen oppimista, mahdollistaa harjoittelun määrän ja laadun lisäämistä sopivina annoksina, tukea urheilijana kasvua ja urheilullisen elämäntavan kehittymistä sekä tehdä urheilevan nuoren ajankäytöstä toimivampaa koulunkäynninkin näkökulmasta. Seuran tarjoama aamuharjoittelu tuo siis urheilijalle mahdollisuuden lisätä harjoitusmäärää ja -kertoja.

Toiminta järjestetään koulujen ja seurojen välisenä yhteistyönä siten, että koulu alkaa kahtena päivänä viikossa klo 9. Ainakin ko. aamuina urheilijoiden on siis mahdollista osallistua seuransa järjestämiin aamuharjoituksiin ennen koulupäivän alkamista. Tällä pyritään vähentämään oppilaan poissaoloja opetuksesta.

Urheilijan tulee ilmaista halunsa osallistua toimintaan sekä huoltajille että valmentajalleen. Valmentajat välittävät tiedon halukkuudesta lajivalmennukseen osallistumiseen yläkoulun rehtorille, jotta urheilijoita voidaan sijoittaa samoille luokille.

Lajivalmennus on seurojen ylläpitämää toimintaa, eikä se kuulu perusopetuksen toimintaan. Huoltajat vastaavat oppilaiden kuljetuksista valmennukseen ja sieltä kouluun.


Kerhotoiminta kouluissa

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseen järjestetään kerhotoimintaa. Kerhotyöskentely antaa mahdollisuuden soveltaa ja syventää oppitunneilla opittua. Toiminta on noin kerran viikossa tapahtuvaa yhden tai kahden tunnin kestävää harrastustoimintaa, esimerkiksi kokki-, liikunta-, käsityö- tai läksykerhoja. Kerhotoimintaan osallistuminen on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Tiedotus kerhoista tapahtuu koulujen kautta.