Rakennusvalvonnan lomakkeet

Lupahakemus (pdf, xls)
Naapurin kuuleminen (doc, pdf)
Naapurin suostumus
Vastaavan työnjohtajan hakemus ke6698
Rakennushankeilmoitus RH1
Huoneistotiedot RH2
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9
Selostus kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta ke6625
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus ke6688
Rakentamisilmoitus verottajalle
Selvitys energiatehokkuuden huomioimisesta korjaus- ja muutostöissä
Rakennusaikainen kosteudenhallinta
Työmaan tarkastusasiakirja

Anna palautetta