Elintarvikevalvonta

Salon kaupungissa elintarvikevalvontaa hoitavat terveystarkastajat ja eläinlääkärit omilla toimialueillaan. Elintarvikevalvonnan tehtäviä ovat mm:

  • alueella toimivien elintarvikealan yritysten valvonta
  • elintarvikealan toimijoiden sekä kuluttajien neuvonta
  • elintarvikehuoneistojen perustamiseen liittyvien hakemusten ja ilmoitusten käsittely sekä toiminnan lopettamiseen ja toimijan vaihtumiseen liittyvien ilmoitusten käsittely
  • ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen
  • elintarvikkeisiin liittyvien valitusten vastaanottaminen

Elintarvikevalvonnan kansallisena keskusviranomaisena toimii Ruokavirasto, jonka internetsivuilta löytyy paljon lisätietoa elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Ruokaviraston pk-yrityssivulla ohjeistusta ja neuvontaa elintarvikeyrityksen perustamisen ja toiminnan tueksi.