Asuminen ja ympäristö

Salossa on mahdollista asua kaupungin keskustassa, taajamissa sekä haja-asutusalueilla. Kaupungissa on useita erilaisia asuinalueita, jotka sijaitsevat monipuolisesti metsässä tai pellolla, meren tai järven rannalla. Kaupungissa on hyvät asumista tukevat peruspalvelut sekä keskustassa että useimmissa aluekeskuksissa ja palvelukylissä. Kaupunki tarjoaa mahdollisuutta sekä asumisoikeus- että vuokra-asuntohin. Vuokra-asuntoja on runsaasti eri puolilla kaupunkia sekä kerros- että rivitaloissa.

Asuin- ja teollisuusrakentamiseen on tarjolla erilaisia tontteja eri alueilla. Tarjolla on niin merellisiä tontteja kuin tonttteja keskustan ja E18-moottoritien tuntumassa. Kaupungissa on myös tarjolla tontteja eri teollisuusalueilta, joista on hyvät liikenneyhteydet.

Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja kehittää kaupunkia ja ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueellaan. Myös kiinteistönmuodostus- ja osoiteasiat ohjaavat rakentamista. Uuden rakentamiseen tai vanhan korjaamiseen tarvitaan myös erilaisia lupia. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu käsittelevät rakentamiseen tarvittavat luvat.

Salon luonto ja ympäristö on monipuolista johtuen vaihtelevasta topografiasta ja maisemarakenteesta sekä suotuisasta ilmastosta. Tarjolla on lehtoja, kalliomäkiä, hiekkaisia harjualueita, merenrantaa, saaristoa ja ihmistoiminnan muokkaamaa luontoa kulttuurimaisemassa. Vesistöjen runsaus antaa ympäristölle oman leimansa heijastuen mm. vapaa-ajan asuntojen suurena määränä. Rakennettu ympäristö on vaihtelevan ikäistä, useasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta, jakautuen tiiviisiin taajamiin ja väljään maaseutuun.


Ajankohtaista