Talousvesi

Verkostovesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001).

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä vettä toimittavaan laitokseen tai terveystarkastajaan, jotka selvittävät asiaa.

Kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistön alueella olevien putkistojen ja vesilaitteiden vaikutuksista vedenlaatuun verkoston liitoskohtaan saakka.

Talousveden häiriötilanteiden tekstiviestipalvelu

Kaivovesi

Kaivovesi (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja sen jälkeen muutaman vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Ympäristöterveydenhuolto opastaa näytteenotossa. Terveystarkastajaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon rakenteet kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset. Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni, uraani ja radon.