Kirjolankatu-Hakastaronkatu

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27§:n nojalla virallisesti nähtävillä 25.5.-24.6.2020 välisen ajan Salon kaupungintalon ilmoitustaululla, osoitteessa Tehdaskatu 2.

Kaupunginhallitus 4.5.2020 § 163

Kaavaehdotus 7.4.2020 (pdf 2.22 Mt)
Kaavaselostus 7.4.2020 (pdf 2.61 Mt)
Selostuksen liitteet (pdf 5.63 Mt)
Sitovan tonttijaon kartat (pdf 2.21 Mt)
Tärinä- ja runkomeluselvitys (pdf 1.60 Mt)
Tieliikennemeluselvitys (pdf 1.32 Mt)

Laatimisvaihe

Luonnosvaihtoehdot olivat laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 2.1.-3.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaupunkikehityslautakunta 26.11.2019 § 230.

Kaavaluonnos 1 (pdf 0.96 Mt)
Kaavaluonnos 2 (pdf 0.95 Mt)
Kaavaluonnos 3 (pdf 0.95 Mt)
Kaavaselostus, luonnosvaihe (pdf 4.43 Mt)
Selostuksen liitteet, luonnosvaihe (pdf 4.19 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Alhaisten (13) kaupunginosan kortteleita 14 ja 16, sekä puisto-, suojaviher- ja katualuetta ja Kaukvuoren (15) kaupunginosan suojaviheraluetta.. Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km etäisyydellä Salon keskustasta rajoittuen etelässä Kirjolankatuun, idässä Hakastaronkatuun ja pohjoisessa Karjalankatuun. Kaava-alue on kooltaan n. 14,3 ha.

Kaavamuutoksen tavoitteena on uuden asuinalueen sekä kauppapaikan suunnittelu Alhaisten purettavien vanhustentalojen alueella. Samalla tutkitaan nykyisen opetustoimintaa palvelevan korttelialueen tulevaa käyttöä ja olemassa olevan asuinalueen mahdollista laajentamista.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnitteluosastolla Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4.
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluosastolle, postiosoite PL 77, 24101 SALO tai

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 3.02 Mt)