Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee noin 2,5 kilometriä kaakkoon Salo keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Kiskontien ja Mahtinaisentien liittymäalue. Idässä luode-kaakko-suuntainen ja pitkänomainen suunnittelualue rajoittuu Salo 2020 yleiskaavan itärajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 294,7 ha.

Välin Aarnionperä-Muurla oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Mahdolliset kommentit tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, postiosoite PL 77, 24101 SALO tai .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0,68Mt)