Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla

Aloitusvaihe

Kumottava kaava-alue sijaitsee Kiskon pohjoisosassa noin 18 km Salon keskustasta itään. Moottoritielle, joka sijaitsee kumottavan alueen pohjoispuolella, on matkaa noin 2,5 km. Alueeseen kuu-luu osa Hirsijärveä sekä maa-aluetta järvialueen länsipuolelta. Kumottavan alueen pinta-ala on 23 ha, josta vettä on noin viisi (5) ha. Kaava ulottuu kahdeksan (8) kiinteistön alueelle.

Kiskon rantayleiskaavan kumoamista koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4. Osallistumis-ja arviointisuunnitelmista voi antaa kirjallista palautetta ajalla 11.11.-10.12.2019. Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, postiosoite PL 77, 24101 SALO tai .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0,60 Mt)