Lainvoimaiset kaavat


Asemakaavat

Ajantasa-asemakaava on kaavayhdistelmä lainvoiman saaneista asemakaavoista. Salon kaupungin ajantasa-asemakaava ja kaavamääräykset löytyvät Salon karttapalvelusta.

Tiettyä tonttia tai rakennuspaikkaa koskevan kaavaotteen sekä asemapiirustuksen laatimisessa tarvittavan kartta-aineiston voi tilata kiinteistö- ja mittauspalveluista . Kaavaote ja kartta-aineisto ovat maksullisia.

WMS-rajapintapalvelu
Tällä hetkellä rajapinnalta on käytettävissä rasterimuotoisena asemakaavakartta, maastokartta ja kaksi erilaista opaskarttaa. Palvelua voivat käyttää WMS-rajapintaa tukevat sovellukset osoitteesta https://kartta.salo.fi/teklaogcweb/wms.ashx.

WMS-rajapintapalvelun käytöstä ei toistaiseksi peritä maksua eikä palvelu vaadi tunnistautumista. Palvelussa olevat aineistot ovat vapaasti käytettävissä viranomais- ja yksityiskäyttöön, kaupallinen käyttö sopimuksen mukaan.

Avoimen datan lisenssiehdot (pdf 0.11 Mt).

Yleiskaavat

Salo
Keskustan osayleiskaava 2035 (pdf 7.55 Mt), Selostus (pdf 3.17 Mt)
Yleiskaava 2020 (pdf 7,17 Mt), Selostus (pdf 26.37 Mt)
Rannikon osayleiskaava (pdf 1,86 Mt), Selostus (pdf 1.09 Mt)
Isokylä-Toijala-Tavola (pdf 5,33 Mt), Selostus (pdf 0.73 Mt)

Halikko
Huso-Pöylän tuulivoimapuisto (pdf 4,66 Mt)
Rantayleiskaava (pdf 2,04 Mt)
Keskusta (pdf 1,62 Mt)
Joensuun peltoaukea (pdf 1,07 Mt)

Kiikala
Kruusila (pdf 0,79 Mt)
Yltäkylä (pdf 0,37 Mt)
Härjänvatsa (pdf 2,92 Mt)
E18 liittymäalue (pdf 0,67 Mt)

Kisko
Rantayleiskaavayhdistelmä (pdf 7,86 Mt)

Perniö
Kirjakkala-Mutainen (pdf 2,84 Mt)
Näsenkartanon tuulipuisto (pdf 1,21 Mt)

Pertteli
Kajala-Hähkänä (pdf 1,96 Mt)

Suomusjärvi
Rantaosayleiskaava Ylimmäinen, Saarilampi ja Kolmperä (pdf 1,51 Mt)
Keskustan pohjoisosa-moottoritie-Lahnajärvi (pdf 3,37 Mt)
E18 liittymäalue (pdf 0,67 Mt)

Särkisalo
Rantaosayleiskaava ja muutos (pdf 6,63 Mt)
Rantaosayleiskaavan muutos Ramsö (pdf 0,92 Mt)
Kirkonkylä osayleiskaava v. 2020 (pdf 3,26 Mt)
Kirkonkylä osayleiskaavan muutos (pdf 1,70 Mt)
Rantayleiskaavayhdistelmä Pettu (pdf 0.56 Mt)

Yleiskaavojen rajaukset löytyvät Salon karttapalvelusta

Vireillä olevat asema-, ranta-asema- ja yleiskaavat löytyvät sivulta Ajankohtaiset kaavat