Puistot ja yleiset alueet

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi puistoyksikkö hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamia perinnemaisema- ja luontokohteita.

Puistoyksikkö vastaa myös matonpesupaikoista.

Horninpuisto ankkuri.JPG - pienennetty
Kuva Tapio Järvinen