Puistojen kunnossapito

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. kunnossapidosta.

Hoidettavia puistoja on yhteensä noin 800 hehtaaria, joista suurimman osan muodostavat puistometsät, noin 650 ha. Loppu 150 ha muodostuu erilaisista rakennetuista viheralueista, puistoista ja leikkipaikoista.

hoidetut viheralueet.jpg