Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vihersuunnittelu

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. suunnittelusta sekä suunnitelmien teettämisestä.

Viherrakentaminen

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Lisätiedot:
Suunnittelu: kaupunginpuutarhuri Matti Nikander,
Työnjohto: puistomestari Aulis Sorvali,