Pohjavesien suojelu

Pohjavesiä koskee pohjavesien muuttamis- ja pilaamiskielto. Ympäristönsuojelu valvoo näiden kieltojen noudattamista. Ympäristönsuojelu edistää pohjavesien suojelua mm. ohjaamalla pohjavesiriskejä aiheuttavat uudet toiminnot ja laitokset pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla sijaitsevien olemassa olevien laitosten toimintaa myös valvotaan tarkemmin.

Pohjavesialueet Salon alueella

Pohjaveden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja toiminnanharjoittajien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä sovellettava selvitys ja ohje. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja riskipohjavesialueille.

Aikolan pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Haannummi-Kivikujannummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Hauenkuonon pohjavesialueen suojelusuunnitelmaHerakkaan ja Kaskistonnummen-Kalattomannotkon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Hirvelän pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Inkereen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Isonummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kankkonummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kaukolan pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Ketomäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kiskon Kirkonkylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kollinnummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Korkianummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kruusilan pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kukinhuoneenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Kulmalan ja Somerojanlähteen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Kurjenpahna-Ristinummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Mustamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Märynummen, Kajalan, Kustavansuon, Saarenkylän, Kitulan ja Pyymäki-Tuohitun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Pensalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Pitkäkoski-Haalin pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Ylhäinen-Kärkän pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Yrjännummen pohjavesialueen suojelusuunnitelma