Rakentaminen

Rakentamisen sivuilta löydät tietoa mm. rakentamiseen liittyvistä luvista, korjausavustuksista sekä kaupungin rakennus- ja korjaushankkeista.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla.

  • neuvonta ja ohjaus
  • erikoissuunnitelmat (rakenne-, LVI- ym.)
  • rakennusten ja ympäristön kunto ja siisteys
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Rakennusvalvonta kuuluu rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuuteen. Toimistoa johtaa rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja. Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, huolehtii rakentamisen neuvonnasta sekä valvoo rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa sekä kaavojen noudattamista.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

kokoontuu pääasiassa joka kuukauden toinen keskiviikko. Heinäkuussa kokousta ei ole. Esityslista lähetetään luottamushenkilöille viikkoa ennen kokousta. Esittelijänä toimii rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja.

Pöytäkirjat

Lautakunnan kokoonpano ja kokousaikataulu