Kontaktimateriaalit

Kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuus on osa elintarviketurvallisuutta. Yritykset, jotka valmistavat, jatkojalostavat, varastoivat tai maahantuovat kontaktimateriaaleja, kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita markkinoille saattavilla toimijoilla on velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa, kuten valmistajia, kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajia, kontaktimateriaalien tukkukauppatoimijoita, kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia harjoittavia toimijoita tai EU-alueen ulkopuolelta tuontia harjoittavia toimijoita.

Kontaktimateriaalien vaatimuksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Lisäksi joillekin materiaaliryhmille, kuten muoville ja keramiikalle, on erityisvaatimuksia. Kontaktimateriaalialan toimijoilla tulee olla omavalvontajärjestelmä, ja toimipaikkoihin tehdään riskinarvioinnin mukaisesti säännöllistä tarkastustoimintaa.