Ruokamyrkytys- ja vesiepidemiat

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytysepidemiasta puhutaan, jos sairastuneita on vähintään kaksi henkilöä. Yhden henkilön sairastumistapausta käsitellään ruokamyrkytysepäilynä. Jos sairastuneet ovat samasta perheestä, on kyseessä perhe-epidemia.

Yleisimpiä syitä ruokamyrkytykseen ovat raaka-aineiden tai valmiiden ruokien huolimaton käsittely. Tällaista on esimerkiksi ruoan jäähdytys tai säilytys liian lämpimässä, ruoan riittämätön kuumennus tai likaisten käsien välityksellä ruokaan joutuvat mikrobit.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ota yhteyttä terveystarkastajaan. Ruokamyrkytysepäilystä kannattaa ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, koska mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampaa ruokamyrkytyksen selvittäminen on. Jos ruokamyrkytyksen mahdollisesti aiheuttanutta elintarviketta on jäljellä, säilytä se pakastettuna mahdollisia tutkimuksia varten. Säilytä myös elintarvikkeen pakkausmateriaali.

Ruokamyrkytysepäilyilmoituksen voi tehdä sähköisen kyselyn välityksellä. Kysely aukeaa tästä ja sen pakollisten osien täyttäminen vie vain hetken.

Vesiperäisen epidemian syynä voi olla talousveden tai uimaveden mikrobiologinen tai kemiallinen likaantuminen. Vesiepidemian pysäyttämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin heti epidemiaepäilyn herätessä, vaikka täyttä varmuutta talousveden välityksellä leviävästä epidemiasta ei analyysitulosten puuttuessa ole vielä olemassa. Tilannearvioinnin perusteella voidaan antaa talousveden käyttörajoituksia ja/tai juomaveden keittokehotus, aloittaa talousveden desinfiointi sekä järjestää vaihtoehtoinen vedenhankinta. Syyn selvittämiseksi tehostetaan näytteenottoa ja tarvittaessa otetaan myös potilasnäytteitä.

Ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden selvittämiseksi on nimetty epidemiaselvitystyöryhmä, johon kuuluu jäseniä ympäristöterveydenhuollosta, terveydenhuollosta ja vesilaitokselta. Epidemiatilanteessa työryhmä kokoontuu päättämään tarvittavista toimenpiteistä, joita ovat mm. näytteidenotto elintarvikkeista ja sairastuneista, asianosaisten haastattelut, tarkastuskäynnit valmistus-/tarjoilupaikkoihin, tiedottaminen ja tarvittavien viranomaisilmoitusten tekeminen.

Myrkytystietokeskus antaa hätäensiapua lääkeyliannoksissa sekä kasveja, sieniä ja teknokemian tuotteita koskevissa myrkytystapauksissa: puh. 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977.

Myös kotona tulee muistaa elintarvikkeiden oikea käsittely ja säilyttäminen. Ruokaviraston -sivuilla on tietoa oikeista toimintatavoista käsiteltäessä elintarvikkeita.