Ulkomyynti ja liikkuvat elintarvikehuoneistot


Ulkoilma tuo omat haasteensa elintarvikkeiden käsittelyyn. Helle, rankkasateet, pakkaset ja lumi vaikuttavat myyntitoimintaan. Elintarviketoimija on vastuussa toiminnastaan ja hänen on tunnettava toimintaansa koskevat määräykset ja toimintaan liittyvät riskit. Telttaolosuhteissa hyvien työtapojen ja omavalvonnan noudattamisen merkitys korostuvat. Oikein käsiteltynä elintarvikkeita voidaan kuitenkin turvallisin mielin valmistaa ja myydä myös ulkona tai muissa epätavallisissa paikoissa.

Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella elintarvikehuoneisto aiotaan ottaa käyttöön tai johon siitä on aiemmin ilmoitettu, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen. Ilmoitus on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.
Ilmoituslomakkeen voi tallentaa, täyttää ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen

Tiedottaminen myynnistä/ tarjoilusta

Toimija, jolla on ilmoitettu elintarvikehuoneisto, tulee tiedottaa toiminnastaan eri paikkakunnilla paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tiedottaminen tulee tehdä viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on alun perin tehty ilmoitus, ei tiedottamista tarvitse tehdä.

Tiedottamista ei myöskään tarvitse tehdä, jos kyseessä on alkutuotantoon liittyvää toimintaa. Esimerkiksi viljelijä myy vain oman tilan tuotteita on kyseessä alkutuotantoon liittyvää toimintaa, mutta jos myydään myös muiden toimijoiden tuotteita, on kyseessä elintarvikehuoneistotoiminta.

Tiedotelomakkeen voi tallentaa, täyttää ja lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen

Yksityishenkilöt ja järjestöt

Yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu ilmoittamis- ja tiedottamisvelvollisuudesta. Toiminnan tulee tällöin olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä sekä vähäriskistä. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi elintarvikemyynti koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuus tai urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa.

Elintarvikkeita myytäessä ja tarjoiltaessa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi säilytyslämpötiloille. Myyjäisissä ja kahvitilaisuuksissa kannattaa suosia sellaisia tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä (pullat, keksit, kuivakakut ym.).

Pakkaamattomina myytävät ja tarjoiltavat tuotteet on hyvä suojata esimerkiksi kakkukuvulla. Pakattuna myytävät tuotteet tulee merkitä ainesosaluettelolla ja valmistuspäivämäärällä. Tarvittaessa ohjeita ja neuvoja voi kysyä terveystarkastajalta.

Myyntipiste ja sen varustus

Myyntipisteen tulee sijaita pölyämättömällä alustalla ja siinä on oltava asiakkaan nähtävissä toimijan nimi ja yhteystiedot. Myyntipiste on suositeltavaa suojata katoksella ja myyntipöydän on oltava helposti puhtaana pidettävä. Pakkaamattomat elintarvikkeet on suojattava riittävän korkealla tai siten muotoilulla pisarasuojalla, että asiakkaat eivät pääse koskettelemaan tai muutoin kontaminoimaan elintarvikkeita. Myyntipisteen käytössä on oltava työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen ja tarpeen mukaan desinfiointiin tarvittavat tilat. Mikäli myyntipisteessä käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee myyntipisteessä olla käsienpesumahdollisuus (sopivan lämpöistä vettä ja saippuaa) ja desinfiointiainetta.

Lintujen ja muiden haittaeläinten pääsy myyntipisteeseen on estettävä. Myyntipisteen siisteydestä on huolehdittava ja jätteet on hävitettävä asianmukaisesti.

Jos myyntivalikoimaan kuuluu helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee myyntipisteessä olla kylmälaitteet tai muu järjestely esim. kylmälaukut kylmävaraajilla, jotka pitävät elintarvikkeen lämpötilan säädetyissä lämpötilarajoissa. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita tulee säilyttää enintään +6 asteen lämpötilassa poikkeuksena raaka kala ja kalastustuotteet sekä tyhjiöpakatut kalajalosteet, joiden säilytyslämpötila on 0-(+3) astetta. Jos elintarvikkeita säilytetään kuumana, niitä on säilytettävä yli + 60 asteen lämpötilassa.