Asunnontarkastukset

Asunnon terveyshaitan selvittämisen voi saattaa vireille asukas tai asunnon omistaja. Muiden aloitteesta asunnontarkastus tehdään vain, jos terveydensuojeluviranomaisella on perusteltu syy olettaa asunnosta aiheutuvan asukkaalle tai naapureille terveyshaittaa.

Vastuu rakennuksen kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Epäillessäsi terveyshaittaa asunnossasi ota ensisijaisesti yhteyttä kiinteistön omistajan edustajaan. Mikäli kiinteistön edustaja ei ryhdy selvitystyöhön, voit ottaa yhteyttä asumisterveysasioita hoitavaan terveystarkastajaan.

Terveystarkastajan ensimmäinen käynti asunnossa on maksuton. Tarkastusajankohta sovitaan asukkaan kanssa etukäteen ja siitä ilmoitetaan eri osapuolille, jolloin eri osapuolilla on mahdollisuus olla siinä läsnä. Ensimmäiseen tarkastukseen sisältyy aistinvaraisia havaintoja sekä tarvittaessa joitakin mittauksia esim. lämpötila ja kosteus. Tutkimusten ja mittausten tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Mahdollisesta näytteenotosta tai laboratoriotutkimuksista aiheutuvat kustannukset peritään kiinteistön omistajalta.

Asunnontarkastuksessa ei ole kyse kuntoarvioinnin kaltaisesta tarkastuksesta. Terveydensuojeluviranomaisen suorittamassa asunnontarkastuksessa on tavoitteena selvittää aiheuttavatko asunnon olosuhteet terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranominen ei selvitä ongelman laajuutta tai anna toimenpideohjeita ongelman poistamiseksi.