Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamista kunnassa.

Salon ympäristönsuojelu valvoo yritysten, laitosten ja kiinteistöjen jätehuoltoa ja ympäristön roskaantumista. Valvontaa toteutetaan mm. yritystarkastuksilla sekä asukkaiden ilmoitusten perusteella.

Jäteneuvonta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa jäteneuvonnasta toimialueellaan.