Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat valtuuston hyväksymiä kunnallisia määräyksiä, jotka täydentävät olemassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Ne on annettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen säädösten konkretisoimiseksi ja ympäristön suojelemiseksi paikallisesti. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Annetut määräykset velvoittavat kaikkia kaupungin alueella toimivia ja ovat voimassa koko Salon kaupungissa, jollei määräyksiä ole annettu vain rajatummalle alueelle. Tällaiset rajatut, paikallisista olosuhteista johtuvat alueet, joilla ympäristönsuojelu ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat pohjavesialueet, taajaan rakennetut alueet sekä ranta- ja virkistysalueet. Ympäristönsuojelumääräykset koostuvat varsinaisesta määräystekstistä sekä pykäläkohtaisista perusteluista.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2013. Määräysten toteutumista valvoo ympäristönsuojeluviranomainen.

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Liitekartta pohjavesialueista ja vedenottamoista
Liitekartta taajaan rakennetuista alueista ja asemakaavoitetuista alueista