Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Tarvitsetko luvan

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat

rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnostaminen tai uusiminen vaatii toimenpideluvan suunnittelutarvealueilla, ranta-alueilla ja pohjavesialueilla. Muilla kuin edellä mainituilla alueilla tarvitaan toimenpideilmoitus. Puiden kaataminen (pdf) (160,35 Kt) edellyttää asemakaava-alueella lupaa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Salon kaupungin ympäristönsuojelusta.

Rakennuslupa:

 • Uudisrakennus
 • Lisärakennus (laajennus)
 • Uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • Oleelliset käyttötarkoituksen muutokset
 • Muutokset, joilla on vaikutusta käyttäjän terveellisyyteen tai turvallisuuteen
 • Luvan voimassaolon jatkaminen

Toimenpidelupa:

 • Rakennelma ( vaja <15 m2, käymälä)
 • Yleisörakennelma (urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue, katsomo, yleisöteltta)
 • Liikuteltava laite (asuntovaunu tai -laiva, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn)
 • Erillislaite (masto, piippu, varastointisäiliö, hiihtohissi, muistomerkki, suurehko antenni, tuulivoimala)
 • Säilytys- tai varastointialue (muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue)
 • Julkisivutoimenpide (rakennuksen julkisivun, kattomuodon, katteen tai sen värityksen, ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen olennainen muuttaminen) asemakaava-alueella
 • Mainostoimenpide
 • Aitaaminen (erottava kiinteä aita korkeus yli 120 cm tai kadun reunusmuuri korkeus yli 60 cm)
 • Kaupunkikuvajärjestely
 • Maalämpökaivojen poraaminen
 • Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen tietyillä alueilla

Toimenpideilmoitus riittää, kun tehdään

 • Erillinen katos (< 25 m2) kaavanmukaisesti sijoitettuna kaava-alueella
 • Vesirajalaite (suurehko laituri >10 m)
 • Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen tietyillä alueilla

Tarkemmin toimenpideilmoituksen ja -luvan tarpeellisuudesta määrätään rakennusjärjestyksessä (pdf) (48,48 Kt).

Rakennuksen purkaminen

Opas rakennuksen purkajalle (pdf) (641,03 Kt)

Rakennusvalvonta

Hornintie 2-4
24800 HALIKKO
ma-to klo 8.00 – 16.00
pe klo 8.00 – 14.45

Postiosoite
PL 77
24101 SALO

Rakentamisen ohjaus ja neuvonta:
www.lupapiste.fi

Yhteystiedot ja palveluajat