Ilmanvaihto

Keskeinen huoneilman laatuun vaikuttava tekijä on ilmanvaihto, jolla tuodaan sisätiloihin ulkoilmaa ja poistetaan käytettyä ilmaa. Julkisissa tiloissa tämä on yleensä järjestetty tilakohtaisin tulo- ja poistoilmareitein. Asunnoissa yleisin ilmanvaihtotapa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee ikkunoiden tai ulkoilmaventtiilien kautta.

Ilmanvaihtolaitteistot vaativat huoltoa. Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisen tarve ja kunto tulisi arvioida noin kymmenen vuoden välein. Asuntojen ilmanvaihtokanavien puhdistukselle ei ole annettu määräaikoja, mutta on suositeltavaa puhdistaa ne vähintään kymmenen vuoden välein. Tuloilmakanavat on hyvä puhdistaa tai ainakin tarkastaa niiden puhtaus useamminkin, esimerkiksi viiden vuoden välein. Tuloilmasuodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa.Venttiilit on syytä puhdistaa vähintään kerran vuodessa. Liesituulettimen rasvasuodattimen kunto tulee arvioida kuukaisittain ja puhdistaa tarvittaessa.

Kanavien puhdistus kuuluu kiinteistön omistajan, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön vastuulle. Asukkaiden tulee huolehtia ilmanvaihtoventtiilien säännöllisestä puhdistamisesta.Terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tulo- ja poistoilmanvaihtokanavat puhdistettaviksi, jos niissä on silmin havaittavaa pölyä tai muuta likaa.