Honkarinne

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 11.5.2020 § 24.

Kaavakartta 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 (pdf 0.50 Mt)
Kaavaselostus 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 ja 19.5.2020 (pdf 0.92 Mt)
Selostuksen liitteet 18.11.2019, täyd. 25.2.2020 (pdf 4.69 Mt)
Rakentamistapaohje 18.11.2019 (pdf 0.37 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 23.1.-24.2.2020 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Kaupunginhallitus 9.12.2019 § 474.

Kaavaehdotus 18.11.2019 (pdf 0.50 Mt)
Kaavaselostus 18.11.2019 (pdf 0.92 Mt)
Selostuksen liitteet 18.11.2019 (pdf 5.92 Mt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnosta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa
11.6.2019 § 140.

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 12.8.-11.9.2019 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Kaavaluonnos 29.5.2019 (pdf 0.51 Mt)
Kaavaselostus, luonnosvaihe 29.5.2019 (pdf 0.74 Mt)
Rakentamistapaohjeet, luonnosvaihe (pdf 0.33 Mt)

Asemakaavaluonnos oli käsiteltävänä kaupunkikehityslautakunnassa 23.4.2019 § 95.

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Aloitusvaihe

Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2019 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen 12.2.2019 § 52 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2019 nimellä Kaarlan alue. Kaava laaditaan kaupungin aloitteesta. Suunnittelualue sijaitsee Muurlassa noin 12 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta. Helsinki-Turku E-18 moottoritien lähimpään ramppiin on matkaa noin 2 km. Kaava-alue on rakentamatonta metsää. Kaava-alue on kooltaan n. 4.5 ha.

Asemakaavan tavoitteena on alueen kaavoittaminen pientalojen asuinalueeksi. Asemaakaavan toteutusta ohjaamaan tehdään rakennustapaohjeet. Rakennustapaohjeiden tavoitteena on ohjata rakentamista ekologisesti kestäviin ratkaisuihin alueen lähtökohdat huomioiden.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0.29 Mt)

.