Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maankäytön muovaamia luontotyyppejä, jotka nykyään ovat erittäin uhanalaisia. Itse luontotyyppi on uhanalainen, minkä lisäksi kolmannes Suomen uhanalaisista eliölajeista on riippuvainen perinnebiotoopeista.

Salon alueella on erittäin runsaasti arvokkaita perinnebiotooppeja, eikä kaikkia ole vielä löydettykään. Salon arvokkaimmat perinnebiotoopit ovat pienialaisia ketoja, kallioketoja ja toisaalta laajoja jokivarsien tuoreita niittyjä. Lisäksi Salossa on joitakin arvokkaita merenrantaniittyjä.

Perinnebiotooppien arvot eivät säily ilman hoitotyötä: laidunnusta, niittoa ja raivausta. Suuri osa jokivarsiniityistä on nykyään onneksi laidunnettuja, mutta erityisesti pienet niityt ja kedot ovat usein vailla hoitoa. Salon kaupungin omistuksessa on useita ketoja, joita mm. yhdistykset voisivat ottaa hoitaakseen erityisympäristötuella. Jos olet kiinnostunut osallistumaan Salon kaupungin niittyjen hoitoon, kysy lisää ympäristönsuojelun esimieheltä Pirkko Parangolta, 02 778 7800.

perinnebiotoopit.JPG
Niittämällä hoidettava niitty Halikonjoen varrella.
Kuva Eija Hagelberg