Uimaveden valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti yleisen uimalan, talviuintipaikan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua.

Uimarantavedet luokitellaan neljään laatuluokkaan - erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono - neljän uimakauden valvontatulosten perusteella. Luokitus on tullut käyttöön vuoden 2011 jälkeen. Jokaiselle uimarannalle on laadittu uimaveden ominaisuuksien ja uimavettä mahdollisesti saastuttavien tekijöiden perusteella uimavesiprofiili.

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset löytyvät uimakauden aikana myös ympäristöterveydenhuollon sivulta.

Yleisten uimarantojen ja -paikkojen, uimahallien sekä uima-altaiden turvallisuutta valvotaan myös kuluttajapalveluista annettujen säädösten perusteella.

Sinilevät eli syanobakteerit

Lämmin ja tyyni sää sekä hyvät ravinneolosuhteet edistävät sinilevien kasvua ja esiintymistä. Sinilevät voivat värjätä veden vihreäksi ja runsaimmillaan muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia. Leväkasauman eli kukinnan esiintymistä on vaikea ennustaa ja hallita. Esiintyminen voi vaihdella nopeasti, minkä vuoksi uimarin kannattaa arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimaan menemistä.

Veden käyttöä on syytä rajoittaa, jos vedessä on silmin havaittavaissa sinilevää. Osa sinilevistä tuottaa myrkkyjä. Myrkkyjen lisäksi sinilevä voi tuottaa mm. ihoa ärsyttäviä yhdisteitä.

Älä käytä sinileväistä vettä

Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää:

  • vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä
  • vettä ei saa käyttää löylyvetenä
  • vettä ei suositella käytettävän pesuvetenä
  • vettä ei suositella käytettävän tiskivetenä
  • vettä ei suositella käytettävän syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun
  • runsasleväisessä vedessä uimista kannattaa välttää; lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää leikkimään rantaveteen tai uimaan
  • sinileväalueilta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.

Ihmisten herkkyys sinilevien aiheuttamille oireille vaihtelee suuresti. Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, peseydy uinnin jälkeen puhtaalla vedellä.

Sinilevä voi aiheuttaa allergisia iho-oireita, pahoinvointia, vatsavaivoja, silmä- ja korvatulehduksia, nuhaa ja yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät pestään huolellisesti runsaalla vedellä. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Myrkytystietokeskus puh. 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977