Katujen kunnossapito

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen ylläpitää Salon katuverkon lukuun ottamatta Varsinais-Suomen Elykeskuksen ylläpitämiä moottoritietä, maanteitä ja kevyenliikenteen väyliä sekä tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä.

Kunnossapito

Kunnossapito sisältää mm. aurauksen, liukkauden torjunnan, liikennemerkkien kunnossapidon, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden korjauksen, ojitus- ja rumputyöt sekä sorateiden pinnantasauksen ja pölynsidonnan. Katso oheiset alasivut: kesäkunnossapito ja talvikunnossapito.

Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Moottori- sekä maanteiden ja paikallisteiden kunnossapidosta huolehtii Varsinais-Suomen Elykeskus. Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt. Taulukko katujen kunnossa-ja puhtaanapitovastuista.

Katujen kunnossapidon hoitovastuun piirissä on Salon keskusta ja yhdeksän maakuntakeskusta

Liikenneväylien kunnossapitotyöt kuuluvat kaupungille kaikkien kuntakeskusten alueilla. Yleiseen käyttöön luovutetuilla kaduilla osa kunnossa- ja puhtaanapitotehtävistä kuuluu kiinteistönomistajille. Kiinteistönomistajien tehtäviä on käsitelty kunnossapitoluokituksen laatukorteissa alasivuilla "Katujen kesäkunnossapito" ja "Katujen talvikunnossapito".

Kunnossapitotyöt tehdään hyväksytyn kunnossapitoluokituksen laatukorttien tavoitteiden ja työohjeiden mukaisesti. Talvikunnossapitotoimenpiteet tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Kunnossapidon työntekijöillä pitää olla suoritettuna Tieturva 1 -koulutus ja työnjohdolla Tieturva 2 -koulutus.

Katujen kunnossapitoluokitus

Ajoradat on jaettu kolmeen ja kevyen liikenteen väylät yhteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

  • I- ja vilkkaimmat II -kunnossapitoluokan kadut sekä kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ja hiekoittamaan arkiaamuisin ennen liikenteen ruuhka-aikoja.
  • III -kunnossapitoluokan kadut pyritään hoitamaan normaalina työaikana viimeistään samana päivänä lumisateen päättymisestä.

Työmatka- ja joukkoliikenteen kannalta tärkeimmät kadut kuuluvat I- tai II -kunnossapitoluokkaan ja muut kadut III -kunnossapitoluokkaan (esim. asuntokadut).

Katuluokitusten mukainen liikenneväyläselite:

AjorataLK IPääkatu
AjorataLK IIKokoojakatu
AjorataLK IIIAsuntokatu
Kevyen liikenteen väyläKVLKevyen liikenteen väylä

Linkki Kunnossapitoluokitus kartalla