Katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapidon tarkoituksena on pitää kadut ja jalkakäytävät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa talvella.

Kunnossapitotehtävät ja -velvollisuudet

Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poistaminen ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja jalkakäytävillä. Talvikunnossapitoon kuuluu myös kadun pinnan pitäminen käyttökunnossa, jään poistaminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen keväällä ja katuojien, sadevesikourujen sekä -kaivojen toimintakuntoisena pitäminen.

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Kunnossapitotyöt tehdään kunnossapitoluokituksen aikatavoitteiden ja olosuhdemääräysten mukaisesti ja töissä noudatetaan lakia: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Tontin omistajan / haltijan velvollisuutena on:

  • huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta,
  • poistaa kiinteistön kohdalta olevalta katukaistalta lumi siellä olevien laitteiden kuten postilaatikoiden, aitojen jne. luota,
  • puhdistaa katuoja ja sadevesikouru,
  • huolehtia tonttinsa kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta,
  • huolehtia liittymärummun auki pitämisestä ja rumpuputken toimivuudesta.

Salon kaupungin velvollisuutena on

  • huolehtia katujen, kevyen liikenteen väylien ja omien jalkakäytävien talvikunnossapitotehtävistä eli aurauksista, liukkauden torjunnasta ja lumen poiskuljetuksista.

Katujen talvikunnossapitoluokituksen laatukortit:

Auraus ajoradoilla

Auraus kevyen liikenteen väylillä

Hiekoitushiekan poisto

Liukkauden torjunta ajoradoilla

Liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä

Lumen kuormaus ja kuljetus

Lumen lähisiirto ja läjitys

Pinnan tasaus ja polanteen poisto ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä

Sohjon poisto ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä